Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина ХХV (2000) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина ХХV (2000) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsЖелезарова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume25
Issue3
Pagination176–180
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyЖелезарова2000
Subscribe to Syndicate