Skip to content Skip to navigation

Към интерпретацията на седмолъчната звезда от Плиска

TitleКъм интерпретацията на седмолъчната звезда от Плиска
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsЖдраков, З, Бояджиев, А, Александров, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume26
Issue4
Pagination33–54
Citation KeyЖдраков2002
Subscribe to Syndicate