Skip to content Skip to navigation

Към интерпретацията на съкровището от Надь Сент Миклош – датиране на два таса (№ 9 и 10) с гръцки текст

TitleКъм интерпретацията на съкровището от Надь Сент Миклош – датиране на два таса (№ 9 и 10) с гръцки текст
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsЖдраков, З, Делева, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume24
Issue4
Pagination53–73
Citation KeyЖдраков2000
Subscribe to Syndicate