Skip to content Skip to navigation

Апокрифен текст за Второто пришествие от стенописите на търновската катедрална църква „Св. Апостоли“

TitleАпокрифен текст за Второто пришествие от стенописите на търновската катедрална църква „Св. Апостоли“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsЖдраков, З
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume23
Issue4
Pagination90–95
Citation KeyЖдраков1999
Subscribe to Syndicate