Skip to content Skip to navigation

Опит за партитурно описание на мултимодалната комуникация

TitleОпит за партитурно описание на мултимодалната комуникация
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsЕфтимова, А
Book TitleЕзиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов
Pagination379–389
PublisherУниверситетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" ; Международно социолингвистическо дружество
Place PublishedВелико Търново
Publication Languagebul
Citation KeyЕфтимова2005a
Subscribe to Syndicate