Skip to content Skip to navigation

За посланието на Евсевий Кесарийски до Карпиан в славянски превод

TitleЗа посланието на Евсевий Кесарийски до Карпиан в славянски превод
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsДограмаджиева, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Issue1
Pagination9–17
Citation KeyДограмаджиева1992
Subscribe to Syndicate