Skip to content Skip to navigation

Важен принос в агиографията на Св. Иван Рилски

TitleВажен принос в агиографията на Св. Иван Рилски
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsДобрев, И
JournalБългарска реч
Volume7
Issue1
Pagination60–61
Publication Languagebul
Notes

Д. Кенанов. Симеоновият „Златоструй“ и Народното житие на Св. Иван (Йоан) Рилски. В. Търново, 1998 . (Българистични проучвания. Т. 3)

Citation KeyДобрев2001
Subscribe to Syndicate