Skip to content Skip to navigation

За разчитането и тълкуването на така наречения „Кирилски надгробен надпис на княз Пресиян от ХІ в.“ от Михаловце / Михалд (днешна Словакия)

TitleЗа разчитането и тълкуването на така наречения „Кирилски надгробен надпис на княз Пресиян от ХІ в.“ от Михаловце / Михалд (днешна Словакия)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsДимитров, Х
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Issue4
Pagination81–88
Citation KeyДимитров1992
Subscribe to Syndicate