Skip to content Skip to navigation

Синонимен речник на съвременния български книжовен език

TitleСинонимен речник на съвременния български книжовен език
Publication TypeBook
Year of Publication1999
AuthorsДимитрова, М, Спасова, А
Series TitleСофия
PublisherНаука и изкуство
Publication Languagebul
ISBN Number9540202566
Abstract

Синонимният речник е тълковен. Значението на всеки синоним е разгледано и обяснено в семантичен, стилистичен и експресивен план. За целта е използван богат илюстративен материал от българската художествена литература.

Citation KeyДимитрова1999
Subscribe to Syndicate