Skip to content Skip to navigation

Произход на диалектната дума песмèт и на нейния фонетичен вариант писмèт

TitleПроизход на диалектната дума песмèт и на нейния фонетичен вариант писмèт
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsДимитрова-Тодорова, Л
JournalБългарска реч
Volume5
Issue4
Pagination37
Publication Languagebul
Citation KeyДимитрова-Тодорова1999
Subscribe to Syndicate