Skip to content Skip to navigation

Наблюдения върху старобългарската традиция на Видение Исайево: съответствия и различия с текстовата традиция на Възнесение Исайево

TitleНаблюдения върху старобългарската традиция на Видение Исайево: съответствия и различия с текстовата традиция на Възнесение Исайево
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsДжамбелука-Коссова, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume7
Issue2
Pagination66–79
Citation KeyДжамбелука-Коссова1983
Subscribe to Syndicate