Skip to content Skip to navigation

Проблематиката на Търновската книжовна школа в научните изследвания на акад. Петър Динеков

TitleПроблематиката на Търновската книжовна школа в научните изследвания на акад. Петър Динеков
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsДанчев, Г
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Issue2
Pagination133–138
Citation KeyДанчев1992
Subscribe to Syndicate