Skip to content Skip to navigation

Религиозна търпимост и несъвместимост в отношенията между гърци и българи, православни и католици в историята на България през ХІІІ – средата на ХІV в.

TitleРелигиозна търпимост и несъвместимост в отношенията между гърци и българи, православни и католици в историята на България през ХІІІ – средата на ХІV в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsГюзелев, В
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume23
Issue3
Pagination49–66
Publication Languagebul
Citation KeyГюзелев1999
Subscribe to Syndicate