Skip to content Skip to navigation

М. Младенова. Кирило-Методиева география и езикова история или западните славяни, Кирил и Методий и какво е (о)станало после. С.: Херон Прес, 1999

TitleМ. Младенова. Кирило-Методиева география и езикова история или западните славяни, Кирил и Методий и какво е (о)станало после. С.: Херон Прес, 1999
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsГугуланова, И
JournalБългарска реч
Volume5
Issue4
Pagination45–47
Publication Languagebul
Citation KeyГугуланова1999
Subscribe to Syndicate