Skip to content Skip to navigation

Светът на Софи : Роман за историята на философията

TitleСветът на Софи : Роман за историята на философията
Publication TypeBook
Year of Publication2007
AuthorsГордер, Ю
Series EditorБояджиева, Р
TranslatorКожухарова, Я
Number of Pages544
PublisherДамян Яков
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN9789545272776
Citation KeyГордер2007
Subscribe to Syndicate