Skip to content Skip to navigation

Проложното житие на св. Кирил Философ в три ръкописа от края на ХV век

TitleПроложното житие на св. Кирил Философ в три ръкописа от края на ХV век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsГнатенко, Л, Бабалиевска, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue1
Pagination35–48
Citation KeyГнатенко1998
Subscribe to Syndicate