Skip to content Skip to navigation

H посъла къ дѢлателемъ рабъ Названия за обществени и стопански понятия в старобългарския евангелски текст като свидетелства за устройство

TitleH посъла къ дѢлателемъ рабъ Названия за обществени и стопански понятия в старобългарския евангелски текст като свидетелства за устройство
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsГешев, В
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume28
Issue4
Pagination88–99
Citation KeyГешев2004
Subscribe to Syndicate