Skip to content Skip to navigation

Възможни старобългарски свидетелства за древни значения на индоевропейския винителен падеж

TitleВъзможни старобългарски свидетелства за древни значения на индоевропейския винителен падеж
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsГешев, В
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume23
Issue4
Pagination96–103
Citation KeyГешев1999
Subscribe to Syndicate