Skip to content Skip to navigation

Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград

TitleДневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград
Publication TypeBook
Year of Publication1976
AuthorsГерлах, С
PublisherОтечествен фронт
Place PublishedСофия
Notes

Подбор, превод, увод и коментар М. Киселинчева

Citation KeyГерлах1976
Subscribe to Syndicate