Skip to content Skip to navigation

За един нов препозитивен компонент в съвременното българско словообразуване

TitleЗа един нов препозитивен компонент в съвременното българско словообразуване
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsГеоргиева, Ц
JournalБългарска реч
Volume11
Issue3
Pagination30–34
Publication Languagebul
Citation KeyГеоргиева2005
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate