Skip to content Skip to navigation

Българска фолклористична литература за 1994 година

TitleБългарска фолклористична литература за 1994 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsГеоргиева, М, Борисова, Б
JournalБългарски фолклор
Volume21
Issue3
Pagination71–88
Keywords1994; bibliography; Bulgarian publications; folklore; библиография; български публикации; фолклор
Abstract

В систематичен ред. Книги, статии и рецензии: 253 названия. Съдържа и списък на прегледаните източници.

Citation KeyГеоргиева1995
Subscribe to Syndicate