Skip to content Skip to navigation

Българска фолклористична литература за 1993 година

TitleБългарска фолклористична литература за 1993 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsГеоргиева, М, Борисова, Б
JournalБългарски фолклор
Volume20
Issue3
Pagination129–140
Keywords1993; bibliography; Bulgarian publications; folklore; библиография; български публикации; фолклор
Abstract

В систематичен ред. Книги, статии и рецензии: 252 названия. Съдържа и списък на прегледаните източници.

Citation KeyГеоргиева1994
Subscribe to Syndicate