Skip to content Skip to navigation

За употребата на местоименията ти и вие като форми на обръщение в интерсубективното общуване

TitleЗа употребата на местоименията ти и вие като форми на обръщение в интерсубективното общуване
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsГеоргиева, Е
JournalБългарски език
Issue5
Pagination471 – 477
Publication Languagebul
Citation KeyГеоргиева1991
Subscribe to Syndicate