Skip to content Skip to navigation

„Шуменската школа в историята на новобългарския книжовен език〞. Помагало за студенти, ч. III. Унив. изд. „Епископ Константин Преславски〞, 2003, 220 с.

Title„Шуменската школа в историята на новобългарския книжовен език〞. Помагало за студенти, ч. III. Унив. изд. „Епископ Константин Преславски〞, 2003, 220 с.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsГеоргиева, Е
JournalБългарска реч
Volume12
Issue2–3
Pagination129–131
Publication Languagebul
Citation KeyГеоргиеваЕ2006
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate