Skip to content Skip to navigation

Нотирани песнопения за св. Кирил и Методий в Грегорианския антифонар

TitleНотирани песнопения за св. Кирил и Методий в Грегорианския антифонар
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsГенов, Я
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume36
Issue2
Pagination53–68
Citation KeyГенов2012
Subscribe to Syndicate