Skip to content Skip to navigation

Работна среща по проекта „Европейско средновековие. Средновековни култури и технологични ресурси“ по програмата COST

TitleРаботна среща по проекта „Европейско средновековие. Средновековни култури и технологични ресурси“ по програмата COST
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsГанчева, Н
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume36
Issue2
Pagination97–105
Citation KeyГанчева2012a
Subscribe to Syndicate