Skip to content Skip to navigation

Нов принос в областта на кирило-методиевската ретроспективна библиография

TitleНов принос в областта на кирило-методиевската ретроспективна библиография
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsГанчева, Н
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume35
Issue1
Pagination85—89
Citation KeyГанчева2011
Subscribe to Syndicate