Skip to content Skip to navigation

Тържествено честване c научна конференция „1100 години от смъртта на св. Наум Охридски“ (21–22 юни 2010 г., София)

TitleТържествено честване c научна конференция „1100 години от смъртта на св. Наум Охридски“ (21–22 юни 2010 г., София)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsГанчева, Н
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume34
Issue2
Pagination97–102
Citation KeyГанчева2010
Subscribe to Syndicate