Skip to content Skip to navigation

Един вероятен преводачески автограф от първата четвърт на ХІV в. (Още веднъж за ранния славянски превод на „Догматическо всеоръжие“ от Ев

TitleЕдин вероятен преводачески автограф от първата четвърт на ХІV в. (Още веднъж за ранния славянски превод на „Догматическо всеоръжие“ от Ев
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsГагова-Георгиева, Н
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume25
Issue1
Pagination79–94
Citation KeyГагова-Георгиева2001
Subscribe to Syndicate