Skip to content Skip to navigation

Малък синонимен речник на българския език

TitleМалък синонимен речник на българския език
Publication TypeBook
Year of Publication1999
AuthorsВътов, В
Series TitleУчебен полилексикон
PublisherСлово
Place PublishedВелико Търново
ISBN Number{954439558X}
Abstract

Включва в словника си почти 7 500 езикови единици, от които около 6 500 са лексеми и към 1 000 са фраземи.

Citation KeyВътов1999
Subscribe to Syndicate