Skip to content Skip to navigation

С право ли е наречена първичка? 160 години от издаването на Богоровата граматика

TitleС право ли е наречена първичка? 160 години от издаването на Богоровата граматика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsВълчев, Б
JournalБългарска реч
Volume10
Issue1
Pagination59–63
Publication Languagebul
Citation KeyВълчев2004
Subscribe to Syndicate