Skip to content Skip to navigation

Беньо Цонев – един от основоположниците на модерната българска филологическа наука. 140 години от рождението на големия учен

TitleБеньо Цонев – един от основоположниците на модерната българска филологическа наука. 140 години от рождението на големия учен
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsВълчев, Б
JournalБългарска реч
Volume9
Issue3
Pagination48–49
Publication Languagebul
Citation KeyВълчев2003
Subscribe to Syndicate