Skip to content Skip to navigation

Съпоставителен речник на пословици

TitleСъпоставителен речник на пословици
Publication TypeBook
Year of Publication1998
AuthorsВлахов, С
PublisherЕто
Place PublishedСофия
ISBN Number9546030155
Abstract

Първи многоезичен съпоставителен справочник на пословици (624 семантични гнезда) с водеща българска пословица и нейните аналози на руски, английски, френски, немски и латински език.

Citation KeyВлахов1998a
Subscribe to Syndicate