Skip to content Skip to navigation

Неопределителни и отрицателни местоименни форми, образувани с един в рупските говори

TitleНеопределителни и отрицателни местоименни форми, образувани с един в рупските говори
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsВитанова, МХр.
JournalБългарска реч
Volume8
Issue2
Pagination46–50
Publication Languagebul
Citation KeyВитанова2002
Subscribe to Syndicate