Skip to content Skip to navigation

За категорията „степен на признака“ в българските диалекти

TitleЗа категорията „степен на признака“ в българските диалекти
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsВитанова, МХр.
JournalБългарска реч
Volume7
Issue2
Pagination32–34
Publication Languagebul
Citation KeyВитанова2001
Subscribe to Syndicate