Skip to content Skip to navigation

Повторение – благозвучие, ритъм (Наблюдения върху старобългарската преводна проза)

TitleПовторение – благозвучие, ритъм (Наблюдения върху старобългарската преводна проза)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsВелчева, Б
JournalPalaeobulgarica/Старобългаристика
Volume28
Issue2
Pagination45–54
KeywordsCodex Suprasliensis; Супрасълски сборник
Citation KeyВелчева2004
Subscribe to Syndicate