Skip to content Skip to navigation

За морала и отговорността пред езика

TitleЗа морала и отговорността пред езика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsВелкова, Й
JournalБългарска реч
Volume18
Issue2
Pagination63–65
Publication Languagebul
Notes

Отзив за книгата:Език, морал, отговорност. В. Миланов, Н. Михайлова-Сталянова (съст). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, 234 с.

Citation KeyВелкова2012а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate