Skip to content Skip to navigation

Бележки върху „грешките“ в среднобългарския превод на Хрониката на Константин Манасий

TitleБележки върху „грешките“ в среднобългарския превод на Хрониката на Константин Манасий
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsВелинова, В
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume31
Issue2
Pagination49–61
Citation KeyВелинова2007
Subscribe to Syndicate