Skip to content Skip to navigation

Темският ръкопис – български езиков паметник от 1764 г

TitleТемският ръкопис – български езиков паметник от 1764 г
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsВасилев, ВП
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume10
Issue1
Pagination49–72
Citation KeyВасилев1986
Subscribe to Syndicate