Skip to content Skip to navigation

Международен колоквиум на тема Ролите на преподавателя, организиран от Асоциацията на преподавателите по френски език в България

TitleМеждународен колоквиум на тема Ролите на преподавателя, организиран от Асоциацията на преподавателите по френски език в България
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsВасилева, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume32
Issue1–2
Pagination240–241
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВасилева1998
Subscribe to Syndicate