Skip to content Skip to navigation

Трето национално съвещание на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България

TitleТрето национално съвещание на Дружеството на преподавателите по чужд език и литература в България
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1982
AuthorsВасилева, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume7
Issue5
Pagination94–96
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВасилева1982
Subscribe to Syndicate