Skip to content Skip to navigation

Пожеланията като израз на национална култура на българи и руси

TitleПожеланията като израз на национална култура на българи и руси
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsВасева, И
JournalБългарска реч
Volume12
Issue2–3
Pagination114–117
Publication Languagebul
Citation KeyВасева2006
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate