Skip to content Skip to navigation

Малък речник на чуждите думи в българския език

TitleМалък речник на чуждите думи в българския език
Publication TypeBook
Year of Publication1999
AuthorsБуров, С, Пехливанова, П
Series TitleУчебен полилексикон
PublisherСлово
Place PublishedВелико Търново
Publication Languagebul
ISBN Number9544395660
Abstract

Речникът включва 5 360 статии на чужди думи и изрази, на някои собствени имена и съкращения и на думи и словосъчетания, в чийто състав е налице чужд компонент.

Citation KeyБуров1999
Subscribe to Syndicate