Skip to content Skip to navigation

Системата на съвременните български сказуеми

TitleСистемата на съвременните български сказуеми
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsБрезински, С
JournalГодишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии
Volume87
Issue1. Езикознание
Pagination5–34
Publication Languagebul
Citation KeyБрезински1999b
Част от Годишника: 
Subscribe to Syndicate