Skip to content Skip to navigation

Думата оучрѣждение

TitleДумата оучрѣждение
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2003
AuthorsБояджиев, А
Book TitleSlavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на проф. дфн. Румяна Павлова
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyБояджиев2003а
Subscribe to Syndicate