Skip to content Skip to navigation

Международен симпозиум в Берлин по случай 200 години от рождението на Франц Боп

TitleМеждународен симпозиум в Берлин по случай 200 години от рождението на Франц Боп
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsБояджиев, Ж
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume17
Issue6
Pagination76–77
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБояджиев1992
Subscribe to Syndicate