Skip to content Skip to navigation

Международна славистична конференция в Московския държавен университет

TitleМеждународна славистична конференция в Московския държавен университет
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsБояджиев, Т
JournalБългарска реч
Volume18
Issue1
Pagination77–80
Publication Languagebul
Citation KeyБояджиевТ2012a
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate