Skip to content Skip to navigation

Българска фолклористична литература за 1988 година

TitleБългарска фолклористична литература за 1988 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1989
AuthorsБояджиева, С
JournalБългарски фолклор
Volume15
Issue2
Pagination98–112
Keywords1988; bibliography; Bulgarian publications; folklore; библиография; български публикации; фолклор
Abstract

В систематичен ред. Книги, статии и рецензии 467 названия. Съдържа и списък на прегледаните източници.

Citation KeyБояджиева1989
Subscribe to Syndicate