Skip to content Skip to navigation

Международен симпозиум по съпоставително езико- знание във Велико Търново

TitleМеждународен симпозиум по съпоставително езико- знание във Велико Търново
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsБотева, С
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume9
Issue1
Pagination119–120
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБотева1984
Subscribe to Syndicate