Skip to content Skip to navigation

Речник на новите думи в съвременния български език

TitleРечник на новите думи в съвременния български език
Publication TypeBook
Year of Publication1999
AuthorsБонджолова, В, Петкова, А
Series TitleУчебен полилексикон
PublisherСлово
Place PublishedВелико Търново
Publication Languagebul
ISBN Number9544395431
Abstract

Речникът съдържа около 1 200 думи, значения и изрази, които се съпровождат от тълкуване, стилистична оценка, примери за тяхната употреба в текст и около 150 абревиатури, употребявани през последните шест години.

Citation KeyБонджолова1999
Subscribe to Syndicate